กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบบริหาราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.22 KB
Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญ2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 898.85 KB
Adobe Acrobat Document การศึกษาภาคบังคับ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.47 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลข่าวสารของราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.33 KB