คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 440.17 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริการทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.7 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.57 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 392.77 KB