ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติฝ่ายบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.59 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติฝ่ายกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 194 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.23 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติฝ่ายบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.22 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติฝ่ายวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 622.05 KB