รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Adobe Acrobat Document แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สัญญาจ้าง)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.24 KB
Adobe Acrobat Document แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(จัดซื้อ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.76 KB
Adobe Acrobat Document แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(จัดจ้าง)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.75 KB
Adobe Acrobat Document แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(เช่า)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.42 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.17 KB
Adobe Acrobat Document รายงายผลการวิเคาระหืการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 706.33 KB