ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ปีงบประมาณ 2565 ***ไม่มีเรื่องร้องเรียน***