รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจฝ่ายบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.59 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจฝ่ายกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 223.81 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.36 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจฝ่ายบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.78 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจฝ่ายวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.85 KB