ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สื่อการเรียนการสอน,กิจกรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2017
ปรับปรุง 11/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 424919
Page Views 558095
พุธข่าวเช้า
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม กุสุมาลย์ กุสุมาลย์
2 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา อุ่มจาน กุสุมาลย์ 042162422
3 โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ช้างมิ่ง พรรณานิคม 042-166261
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา โคกภู ภูพาน
5 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กุดเรือคำ วานรนิวาส 042764042
6 โรงเรียนหนองแวงวิทยา หนองแวงใต้ วานรนิวาส 042-707201
7 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา คำบ่อ วาริชภูมิ -
8 โรงเรียนวาริชวิทยา วาริชภูมิ วาริชภูมิ 042-090448
9 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว 042786148
10 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ท่าก้อน อากาศอำนวย 042168776
11 โรงเรียนโพนงามศึกษา โพนงาม อากาศอำนวย 042168095
12 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เต่างอย เต่างอย
13 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ขมิ้น เมืองสกลนคร 042759107
14 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ท่าแร่ เมืองสกลนคร 042704938
15 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
16 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
17 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร พังขว้าง เมืองสกลนคร 042-090-210
19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ พังขว้าง เมืองสกลนคร
20 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
21 โรงเรียนร่มเกล้า ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
22 โรงเรียนโพนพิทยาคม บ้านโพน โพนนาแก้ว