ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 4,000,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :