ข่าวประชาสัมพันธ์
MOU กลุ่มกาญจนาภิเษกและเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร กับม.ศิลปกรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม (อ่าน 21) 16 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 248) 09 ธ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูฟิสิกส์และครูคณิตศาสตร์(เพิ่มเติม) (อ่าน 669) 21 พ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร (รับสมัครครูคณิตศาสตร์และฟิสิกส์)(ฉบับแก้ไข) (อ่าน 470) 18 พ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร (รับสมัครครูฟิสิกส์) (อ่าน 492) 04 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน(ภาษาจีน) (อ่าน 762) 27 มิ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร (รับสมัครครูภาษาจีน) (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม) (อ่าน 713) 24 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูภาษาจีน (อ่าน 688) 17 มิ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร (รับสมัครครูภาษาจีน) (อ่าน 590) 07 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2562 (อ่าน 739) 14 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2562 (อ่าน 658) 14 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ปี2562 (อ่าน 418) 28 ก.พ. 62
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ปี2562 (อ่าน 472) 28 ก.พ. 62
กิจกรรมวันไหว้ครู ปี2561 (อ่าน 35) 18 มิ.ย. 61
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น.1,ม.4 ปี2561 (อ่าน 1105) 15 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบม.1,ม.4 ปีการศึกษา2561 (อ่าน 907) 02 มี.ค. 61
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ (อ่าน 1039) 19 ธ.ค. 60
ทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี (อ่าน 1105) 04 ธ.ค. 60
ทุนการศึกษาของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ (อ่าน 1254) 29 พ.ย. 60
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร (อ่าน 1571) 28 พ.ย. 60
ศูนย์การเรียนรู้โคนม ในโครงการพระราชดำริฯ (อ่าน 875) 22 พ.ย. 60
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนที่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ (อ่าน 1044) 21 พ.ย. 60