ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ต.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 63 ปฏิทินวิชาการ ประจำปี 2/2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
งานวิชาการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร