สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

             ตราสัญลักษณ์
                             ตรากาญจนาภิเษก ส่วนล่างมีแพรแถบสีน้ำเงิน เขียนชื่อโรงเรียน
            
             
ปรัชญา - คติพจน์
             ปรัชญา     ปญฺญา นตฺถิ อฌายโต
                              “ปัญญาไม่เกิดแก่ผู้ไม่พินิจ”
 
             คติพจน์     รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

 
   
 

                            เหลืองทอง-น้ำเงิน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
                                                ต้นราชพฤกษ์ (คูณ)