ภาพกิจกรรม
อบรมกลุ่มสาระฯ สะเต็มศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 18 พ.ย.60
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2560,15:02   อ่าน 446 ครั้ง