ภาพกิจกรรม
กิจการงานโคนมโรงเรียน
ดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะ เข้าเฝ้าและถวายรายการ ต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในกิจการโคนม ณ อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อวันที่30มกราคม2561 ที่ผ่านมา
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,09:57   อ่าน 917 ครั้ง