ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูภาษาจีน/2564 (อ่าน 157) 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูภาษาจีน /2564 (อ่าน 98) 29 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูภาษาจีน /2564 (อ่าน 285) 19 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 11) 08 ม.ค. 64
วารสารค่ายคุณธรรม พิเศษ2 (อ่าน 383) 21 ต.ค. 63
วารสารค่ายคุณธรรม พิเศษ1 (อ่าน 348) 21 ต.ค. 63
สารสัมพันธ์ ฉบับที่3 (อ่าน 405) 28 ก.ย. 63
สารสัมพันธ์ ฉบับที่2 (อ่าน 431) 10 ก.ย. 63
สารสัมพันธ์ ฉบับที่1 (อ่าน 430) 10 ก.ย. 63
สารสัมพันธ์ ฉบับพิเศษ (อ่าน 335) 10 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร (รับสมัครครูภาษาจีน) (อ่าน 715) 13 พ.ค. 63
MOU กลุ่มกาญจนาภิเษกและเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร กับม.ศิลปกรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม (อ่าน 662) 16 มี.ค. 63