จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 54) 24 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร (อ่าน 76) 14 เม.ย. 63
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 84) 14 เม.ย. 63