จัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน (อ่าน 648) 08 ก.พ. 62
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล (อ่าน 664) 08 ก.พ. 62
เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารเรียน (อ่าน 625) 08 ก.พ. 62
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง บ้านพักนักเรียนนักศึกษา ปีงบปร (อ่าน 671) 05 ก.พ. 62
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง สนามฟุตบอล ฟ3 ปีงบประมาณ2562 (อ่าน 724) 05 ก.พ. 62
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ25 (อ่าน 274) 05 ก.พ. 62