จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 213) 24 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร (อ่าน 247) 14 เม.ย. 63
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 258) 14 เม.ย. 63