กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางยุวรรณ สาขา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพรสุข พลสงคราม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสาวชบาไพร
ครู คศ.3

นางนันธิดา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุฬาลักษณ์
พนักงานราชการ