กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางยุวรรณ สาขา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพรสุข พลสงคราม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางสาวชบาไพร
ครู คศ.3

นางนันธิดา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุฬาลักษณ์
พนักงานราชการ