กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพรสุข พลสงคราม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชบาไพร มนต์อินทร์
ครู คศ.3

นางนันธิดา จันทะนะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุฬาลักษณ์ อุตรนคร
พนักงานราชการ

นายศตายุ นุ่มสวัสดิ์
ครู คศ.1