กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัตนา วรรณขาว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกาญจนา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น